Om oss

Vi är en unik juristbyrå med mångårig erfarenhet som är helt inriktade på familjejuridik som rör barn. Vi erbjuder juridiskt biträde åt privatpersoner och tyngdpunkten i verksamheten ligger på processföring i mål rörande vårdnad, boende, umgänge samt LVU och övriga offentliga uppdrag som faller inom ramen för detta. Vi arbetar även med bostadsjuridik.

Juristpunktens vision är att “vi försöker mer oavsett var du bor” vilket innebär att du som klient alltid finns nära och att vi med ett stort engagemang hjälper Dig att lösa uppkomna konflikter. Vi finns tillgängliga i hela landet och vi har flera lokala kontor i Sverige för att kunna träffa och erbjuda Dig erfaren kvalificerad hjälp i närheten av där du bor. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och vill alltid erbjuda Dig ett bemötande och service av högsta kvalitet.

Låt oss ringa upp dig…