Ensam eller gemensam vårdnad?

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam (det som en del kallar delad vårdnad) eller ensam vårdnad, så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt. Skulle en tvist uppstå så är det viktigt att känna till vilken av dessa som det handlar om, och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.

Det kan vi familjejurister på Juristpunkten hjälpa dig med.

Låt oss ringa upp dig…