LVU

Lagen om vård av unga

LVU eller, Lagen om vård av unga, LVU, ligger som grund för ett eventuellt omhändertagande av barn tillika med Socialtjänstlagen. Omhändertagandet beslutas av förvaltningsrätten efter utredning och begäran från socialtjänsten i aktuell kommun. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, vilket då måste bekräftas av förvaltningsrätten. Varje år omhändertas ca 20.000 barn enligt lagen om LVU.

För att bli omhändertagande enligt LVU kan grunden vara att den ungas föräldrar inte kan ge det stöd, omvårdnad eller trygghet som krävs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen) eller att den unga själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen).

De missförhållanden som föreligger ska göra att det finns stor risk för att den ungas omsorg, hälsa eller utveckling skadas och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med frågor kring LVU och biträda dig i ett LVU-ärende. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har flerårig erfarenhet av processföring i domstol.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt[..]

I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo [..]

Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller[..] 

Kontakta oss gärna