Umgänge

Frågor om umgängesrätt och ett barns rättigheter

Barns rättigheter är att ha umgängesrätt med den föräldern som de inte bor med. Detta gäller även om man har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad. Det finns många olika sätt att skräddarsy ett umgänge som är anpassat till barnet. När det kommer till vilka andra rättigheter barn har så innebär det till exempel att alla barn i hela Sverige har rätt att gå i skolan utan att betala. Det innebär även att de har rätt till sjukvård och tandvård utan kostnad samt rätt till trygghet, omvårdnad och god fostran. Detta är enbart ett kort utdrag från de många punkter som barnet har rätt till.

En av de viktigaste punkterna är att ett barn har rätt att spendera regelbunden tid med sin förälder.
Vid skilsmässa eller separation kommer umgängesrätten på tal när man ska bestämma hur mycket tid respektive förälder får spendera med sitt barn. Vanligtvis bor barnet hos hos den ena föräldern en vecka åt gången, så kallat växelvis boende.

Om det inte är lämpligt baserat på konfliktnivå eller geografiskt avstånd eller så bor barnet stadigvarande hos den ena föräldern och har umgänge med den andra i den mån möjlighet finns. Det är med den regleringen vanligt med umgänge varannan helg, varannan storhelg och lov. Tyvärr så kommer man inte alltid överens om hur uppdelningen ska ske och då kan man behöva juridisk hjälp.

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågan om umgänge. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har ett ombud som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med rådgivning gällande umgänge med barn och biträda dig i en umgängestvist. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har flerårig erfarenhet av processföring i domstol.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt[..]

I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo [..]

Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller[..] 

Kontakta oss gärna