LVU

LVU eller, Lagen om vård av unga, LVU, ligger som grund för ett eventuellt omhändertagande av barn tillika med Socialtjänstlagen. Omhändertagandet beslutas av förvaltningsrätten efter utredning och begäran från socialtjänsten i aktuell kommun. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, vilket då måste bekräftas av förvaltningsrätten. Varje år omhändertas ca 20.000 barn enligt lagen om LVU.

För att bli omhändertagande enligt LVU kan grunden vara att den ungas föräldrar inte kan ge det stöd, omvårdnad eller trygghet som krävs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen) eller att den unga själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen).

De missförhållanden som föreligger ska göra att det finns stor risk för att den ungas omsorg, hälsa eller utveckling skadas och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med frågor kring LVU och biträda dig i ett LVU-ärende. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har flerårig erfarenhet av processföring i domstol.

Låt oss ringa upp dig…

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.