Familjejuridik

Familjerätt och familjejuridik

Skaffa en familjejurist

Att bli sambo, gifta sig och skaffa barn kan vara fantastiskt. Men det kan också uppstå en hel del frågor och problem vid skilsmässor, separationer eller dödsfall. Vanliga frågeställningar när det kommer till familjerätt är frågor som rör faderskap och föräldraskap, samt frågor om vårdnad och adoption.

Ett av de svåraste och mest känsliga ämnen där vi familjejurister bistår med hjälp är hur vårdnaden struktureras upp efter en separation.

Vid många tillfällen är det svårt för föräldrarna själva att komma överens om vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget med respektive förälder ska se ut. Det är många lagar och regler att ta hänsyn till och det är alltid svårt att avgöra hur det görs på bästa sätt.

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning

Hos oss på Juristpunkten kan ni få hjälp av en familjejurist Stockholm med frågeställningar inom familjerätt och få juridisk rådgivning och ombudsbiträde till förhandlingar i domstol. Vi har stor processvana gällande dessa frågor.
Vi kan hjälpa er med upplösning av äktenskap, barns vårdnad, boende, umgänge, underhåll.

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågorna i en vårdnadstvist. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har en jurist/advokat som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp. Vi som familjejurister på Juristpunkten kan hjälpa dig med detta!

Vi erbjuder alltid inledande kostnadsfri juridisk rådgivning.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt[..]

I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo [..]

Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller[..] 

Kontakta oss gärna