Gävle

Familjejurist & Familjerätt Gävle

Vi har en en unik specialisering på familjejuridik som rör separationer och barn. Juristpunkten är verksamma i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt LVU-ärenden. Vi har stor erfarenhet av att lösa frågor som har uppstått mellan föräldrarna med utgångspunkt i barnets bästa.

Vi är med från start genom hela processen och hjälper till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Har du fått en kallelse till Gävle tingsrätt eller Hudiksvalls tingsrätt
ring, så hjälper vi dig.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt[..]

I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo [..]

Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller[..] 

Kontakta oss gärna