Jönköping

Familjejurist & Familjerätt Jönköping

Vi har en unik specialisering på familjejuridik som rör barn och separationsproblematik. Vi är framförallt verksamma i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt tillkommande uppdrag. Alla jurister på Juristpunkten har stor erfarenhet av att lösa konflikter som har uppstått mellan vårdnadshavarna med utgångspunkt i barnets bästa. Vi är vana att hantera frågor som uppstår när föräldrarna bor på olika orter och försöker alltid finnas nära tillhands för våra klienter.

Har du frågor om ensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist, umgängesrätt eller familjerätten Jönköping?

Anlita en erfaren familjejurist

Vi är med från början av processen och hjälper till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Har du blivit kallad till Eksjö tingsrätt eller Jönköpings tingsrätt ring, så hjälper vi dig.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt[..]

I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo [..]

Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller[..] 

Kontakta oss gärna