Vem avgör ett barns Boende?

Efter en skilsmässa eller en separation där föräldrarna har gemensam vårdnad, så kan det finnas frågetecken kring barns boende. Om ni bor i samma kommun så är det vanligaste att barnen bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende. I annat fall kan barnet bo mestadels hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Den föräldern som barnet är skriven hos blir då i juridisk mening en boendeförälder.

Den vårdnadshavare som barnet är skriven hos och bor stadigvarande med, boendeföräldern, blir automatiskt den som anses som huvudansvarig för det dagliga ansvaret gällande barnet och oftast den som fattar merparten av alla beslut som uppkommer. Vid växelvis boende är det vanligast att vårdnadshavarna tillsammans fattar samtliga beslut gällande barnet och det krävs därför att vårdnadshavarna har ett starkt samarbete och en bra kommunikation för att växelvis boende ska vara lämpligt.

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågan om barns boende. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har ett ombud som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med rådgivning gällande barns boende och biträda dig i en boendetvist. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har flerårig erfarenhet av processföring i domstol.

Låt oss ringa upp dig…

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.