BOENDE

Vem avgör ett barns Boende?

Barns boende

Efter en skilsmässa eller en separation där föräldrarna har gemensam eller delad vårdnad, så kan det finnas frågetecken kring barns boende. Om ni bor i samma kommun så är det vanligaste att barnen bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende. I annat fall kan barnet bo mestadels hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Den föräldern som barnet är skriven hos blir då i juridisk mening en boendeförälder.

Den vårdnadshavare som barnet är skriven hos och bor stadigvarande med, boendeföräldern, blir automatiskt den som anses som huvudansvarig för det dagliga ansvaret gällande barnet och oftast den som fattar merparten av alla beslut som uppkommer. Vid växelvis boende är det vanligast att vårdnadshavarna tillsammans fattar samtliga beslut gällande barnet och det krävs därför att vårdnadshavarna har ett starkt samarbete och en bra kommunikation för att växelvis boende ska vara lämpligt.

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågan om barns boende. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har ett ombud som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med rådgivning gällande barns boende och biträda dig i en boendetvist. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har flerårig erfarenhet av processföring i domstol.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt[..]

I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo [..]

Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller[..] 

Kontakta oss gärna