Rådgivning inom familjerätt
i Stockholm 010-202 26 26

pil

Familjejurist & Familjerätt Stockholm

Din familjejurist i Stockholm har en unik specialisering på familjejuridik som rör barn. Vi är framförallt verksamma i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt frågor gällande LVU, målsägande biträde och tillkommande uppdrag. Därutöver är vi verksamma i frågor gällande fastighetsrätt såsom dolt fel. Samtliga på Juristpunkten har stor erfarenhet av att lösa konflikter som har uppstått mellan föräldrarna med utgångspunkt i barnets bästa. Vi är vana att hantera frågor som uppstår när föräldrarna bor på olika orter och försöker alltid finnas nära tillhands för våra klienter.

Har du frågor om ensam vårdnad, delad vårdnad, umgängesrätt, dolda fel eller familjerätten Stockholm?

Anlita en erfaren och lokal familjejurist

Att vara nära innebär att du snabbare kan få kontakt samt att det går att hålla nere kostnaderna och ändå få kvalificerad hjälp. Vi är med i hela processen och hjälper till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Har du blivit kallad till Eskilstuna tingsrätt, Nyköpings tingsrätt, Västmanlands tingsrätt, Uppsala tingsrätt, Attunda tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Solna tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertälje tingsrätt eller Södertörns tingsrätt ring, så hjälper vi dig.

Postadress: Juristpunkten, Box 55 924, 102 16 Stockholm
Besöksadress:
Telefon: 010-202 26 26
Fax: 08-54 62 08 79

Låt oss ringa upp dig…

 • shutterstock_143526016

  Boende

  I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo stadigvarande framöver. Om ni bor i samma kommun så är det vanligt att barnet bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende. I annat fall kan barnet bo mestadels hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.
  Read more
 • shutterstock_64610497

  Vårdnad

  När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt. Skulle en tvist uppstå så är det viktigt att känna till vilken av dessa det handlar om, och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.
  Read more
 • shutterstock_130778234

  Umgänge

  Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad. Det finns många olika sätt att skräddarsy ett umgänge som är anpassat till barnets behov av en nära och bra kontakt med båda sina föräldrar.
  Read more