Skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd

Rättsskydd

Rättsskyddet ingår i regel i din hemförsäkring och täcker större delen av dina kostnader för att anlita ett ombud. För samtliga hemförsäkringarna gäller en självrisk på 20-25 %.
Kostnader som rättsskyddet normalt täcker är för utgifter som ombudets arvode, spilltid och kostnader hänförda till bevisning. Sammanfattningsvis täcker rättsskyddet nödvändiga och skäliga kostnader som den försäkrade inte kan få ut av motparten.
Alla tvister omfattas inte av rättsskydd eller rättshjälp. Vi rekommenderar att du kontaktar oss på Juristpunkten så hjälper vi dig att ta reda på om du är berättigad till rättsskydd i den aktuella tvisten.

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, till exempel genom bristande rättsskydd. Man kvalificerar sig för rättshjälp om man tjänar under 260 000 kronor under ett år och kan visa att hon eller han ej haft råd att teckna hemförsäkring.
För att kunna ansöka om att få rättshjälp så krävs det som regel att du har fått ditt behov av rättshjälp konstaterat av ett juridiskt ombud.
Att du har fått rättshjälp beviljat innebär dock inte att all juridisk hjälp är kostnadsfri, det innebär endast att staten betalar en viss del av dina kostnader. Hur stor denna kostnad som staten hjälper dig med är baserat på hur din ekonomiska situation ser ut.

Låt oss ringa upp dig…

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.