Rådgivning inom familjerätt
i Linköping 010-202 26 26

pil

Familjejurist & Familjerätt Linköping

Din familjejurist i Linköping har en unik specialisering på familjejuridik som rör barn. Vi är framförallt verksamma i frågor gällande familjerätt, vårdnad, boende och umgänge och därtill tillkommande uppdrag. Samtliga på Juristpunkten har mångårig erfarenhet av att lösa konflikter som har uppstått mellan föräldrarna med utgångspunkt i barnets bästa. Vi är vana att hantera olika frågor som uppstår när föräldrarna bor på olika orter och försöker alltid finnas nära tillhands för våra klienter.

Har du frågor om ensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist, umgängesrätt eller familjerätten Linköping?

Anlita en erfaren och lokal familjejurist

Att finnas nära innebär att du snabbare och effektivare kan få kontakt samt att det går att hålla nere kostnaderna och ändå få kvalificerad hjälp. Vi är med i hela processen och hjälper även till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Har du blivit kallad till Linköpings tingsrätt eller Norrköpings tingsrätt
ring, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-202 26 26

Låt oss ringa upp dig…

 • shutterstock_143526016

  Boende

  I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo stadigvarande framöver. Om ni bor i samma kommun så är det vanligt att barnet bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende. I annat fall kan barnet bo mestadels hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.
  Read more
 • shutterstock_64610497

  Vårdnad

  När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt. Skulle en tvist uppstå så är det viktigt att känna till vilken av dessa det handlar om, och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.
  Read more
 • shutterstock_130778234

  Umgänge

  Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad. Det finns många olika sätt att skräddarsy ett umgänge som är anpassat till barnets behov av en nära och bra kontakt med båda sina föräldrar.
  Read more