Rådgivning inom familjerätt
i Karlstad 010-202 26 26

pil

Familjejurist & Familjerätt Karlstad

Din familjejurist i Värmland har en unik specialisering på familjejuridik och familjerätt som rör barn. Vi är åtar oss framförallt uppdrag i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge och tillkommande uppdrag. Samtliga jurister på Juristpunkten har lång erfarenhet av att lösa konflikter som har uppstått mellan föräldrarna med utgångspunkt i barnets bästa. Vi är vana att hantera samtliga frågor som uppstår när föräldrarna bor på olika orter och försöker alltid finnas nära tillhands för våra klienter.

Har du frågor om ensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist, umgängesrätt eller familjerätten Karlstad?

Anlita en erfaren och lokal familjejurist

Att vara nära betyder att du snabbare kan få kontakt och att det går att hålla nere kostnaderna och ändå få kvalificerad hjälp av en jurist. Vi är med i hela processen och hjälper till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Har du fått kallelse till Värmlands tingsrätt eller Örebro tingsrätt
ring, så hjälper vi dig.

Adress:
Telefon: 010-202 26 26
Fax: 08-54 62 08 79

Låt oss ringa upp dig…

 • shutterstock_143526016

  Boende

  I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo stadigvarande framöver. Om ni bor i samma kommun så är det vanligt att barnet bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende. I annat fall kan barnet bo mestadels hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.
  Read more
 • shutterstock_64610497

  Vårdnad

  När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt. Skulle en tvist uppstå så är det viktigt att känna till vilken av dessa det handlar om, och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.
  Read more
 • shutterstock_130778234

  Umgänge

  Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad. Det finns många olika sätt att skräddarsy ett umgänge som är anpassat till barnets behov av en nära och bra kontakt med båda sina föräldrar.
  Read more