Rådgivning inom familjerätt
i Gävle 010-202 26 26

Familjejurist & Familjerätt Gävle

Vi har en en unik specialisering på familjejuridik som rör separationer och barn. Juristpunkten är verksamma i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt LVU-ärenden. Vi har stor erfarenhet av att lösa frågor som har uppstått mellan föräldrarna med utgångspunkt i barnets bästa.

Vi är med från start genom hela processen och hjälper till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Har du fått en kallelse till Gävle tingsrätt eller Hudiksvalls tingsrätt
ring, så hjälper vi dig.

Telefon: 010-202 26 26

Låt oss ringa upp dig…

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.

 • shutterstock_64610497

  Vårdnad

  När det kommer till de juridiska skillnaderna mellan gemensam eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dem åt. Skulle en tvist uppstå så är det viktigt att känna till vilken av dessa det handlar om, och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.
  Read more
 • shutterstock_143526016

  Boende

  I samband med en skilsmässa eller en separation om det föreligger gemensam vårdnad så uppkommer det ibland frågor kring var barnet ska bo stadigvarande framöver. Om ni bor i samma kommun så är det vanligt att barnet bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvis boende. I annat fall kan barnet bo mestadels hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.
  Read more
 • shutterstock_130778234

  Umgänge

  Ett barn har umgängesrätt med den föräldern som barnet inte bor med stadigvarande. Detta gäller såväl om man har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad. Det finns många olika sätt att skräddarsy ett umgänge som är anpassat till barnets behov av en nära och bra kontakt med båda sina föräldrar.
  Read more