Fastighetsrätt

Det är skillnad på dolda fel och dolda fel. Det är även skillnad på reglerna mellan dolda fel i en fastighet och dolda fel i en bostadsrätt. Har du sålt en fastighet eller en bostadsrätt och fått ett krav från de nya ägarna eller har du köpt en fastighet eller bostadsrätt och upptäckt dolda fel?

Som säljare har du vid både försäljning av fastighet och vid bostadsrätt en upplysningsplikt om eventuella fel och brister i bostaden. Som köpare har du sedan en långtgående undersökningsplikt innan köpet är genomfört. Dessa två delar är avgörande vid bedömning om dolda fel. Det finns även andra typer av fel som kan uppkomma såsom rådighetsfel och rättsliga fel.
Tiden för bestridande och reklamation är avgörande för att kunna föra talan vidare. För dolda fel i fastighet löper en preskriptionstid om tio år och för dolda fel i bostadsrätt löper en preskriptionstid om två år.

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågan. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har ett ombud som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med rådgivning gällande dolda fel och biträda dig i en tvist om detta. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har flerårig erfarenhet av processföring i domstol.

Låt oss ringa upp dig…