Ensam vårdnad

Ensam vårdnad ett vidsträckt ansvar

Om två föräldrar inte kan samarbeta eller kommunicera under en längre tid blir det fråga om djupgående samarbetsproblem. Detta kan vara grund för att tilldela den ena parten enskild vårdnad. Ensam vårdnad kan även komma ifråga om den ena parten är olämplig genom missbruk, kriminalitet, har utsatt den andra parten eller barnet för hot eller våld. Man strävar alltid efter att ett barn ska få möjlighet till umgänge med båda sina föräldrar. Men ibland när ovanstående omständigheter föreligger kan det vara olämpligt för barnet men umgänge då man alltid strävar efter barnets bästa i alla dessa frågor. Vårdnadshavaren ansvarar även för de grundläggande behov som barnet har rätt till, som trygghet, omvårdnad och kontinuitet. Som ensam vårdnadshavare ska man också se till att barnet behandlas med respekt och inte utsätts för fysisk, psykisk skada eller kränkning. Man har även ett vidsträckt ansvar för att tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med den föräldern som inte är vårdnadshavare.

Ogifta föräldrar

Om två ogifta föräldrar får barn tillsammans kommer modern automatiskt få ensam vårdad om barnet. För att även fadern ska få samma juridiska rättigheter krävs en särskild anmälan till socialtjänsten i kommunen, det krävs även en faderskapsfastställelse. Gifter sig föräldrarna efter att faderskapet bekräftats får de automatiskt gemensam vårdnad.

Oeniga föräldrar

I den bästa av världar kommer alla överens, men det händer att föräldrar väljer att gå isär eller att de inte kan komma överens om hur vårdnaden om barnet skall skötas. Då kan man behöva hjälp och råd från ett ombud. Om den ena föräldern är uppenbart olämplig eller om det föreligger djupgående samarbetsproblem eller brist på kommunikation föräldrarna emellan, så kan det finnas skäl att besluta om ensam vårdnad för någon av föräldrarna. Det är alltid barnets bästa som styr.

Vårdnad om syskon

Har man flera barn i en syskonskara har föräldrarna rätt att välja om man vill ha ensam eller gemensam vårdnad om respektive barn. Samma juridiska rättigheter behöver alltså inte gälla för samtliga barn, men lagen rekommenderar att samma person utses till vårdnadshavare för syskon, om inte särskilda skäl talar mot det.

Vid tvist

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågorna i en vårdnadstvist. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har en ett ombud som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp. Det är där vi kommer in.

Vi på Juristpunkten är helt inriktade på familjejuridik som rör barn. Vi kan hjälpa dig med rådgivning i vårdnadsfrågor och biträda dig i en vårdnadstvist. Vi är specialiserade på den här typen av frågor och har mångårig erfarenhet av processföring i domstol.

Juristpunktens vision är att ”vi försöker mer oavsett var du bor”.

Välkommen att höra av dig!

shutterstock_97170449

Kontakt

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.

Låt oss ringa upp dig…

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.