1234567

Delad, ensam eller gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad

När det kommer till de juridiska skillnaderna på antingen gemensam, delad eller ensam vårdnad så kan det vara svårt att känna till vad som faktiskt skiljer dom åt.
Skulle en tvist uppstå så är det viktigt att känna till vilken typ av vårdnad det handlar om och vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har. 

Ensam vårdnad

Om ett barn föds när föräldrarna är ogifta så kommer barnet att stå under ensam vårdnad och endast modern kommer ha den juridiska vårdnaden för barnet. För att även fadern ska räknas som vårdnadshavare krävs en särskild anmälan till socialtjänsten i er kommun.

Delad Vårdnad

Har man flera barn i en syskonskara kan man ha delad vårdnad över barnen.
Föräldrarna har således rätt att välja ensam eller gemensam vårdnad över respektive barn i skaran.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär juridiskt sett att båda förädlarna gemensamt har vårdnaden för barnet. Det är inget krav att föräldrarna behöver bo ihop för att kunna ta beslut kring frågor som påverkar barnet. Om barnet föds när föräldrarna redan är gifta så blir det automatiskt gemensam vårdnad.

 

Efter en skilsmässa är standarden i de flesta fallen att föräldrarna väljer att ha fortsatt gemensam vårdnad eller delad vårdnad som det även omtalas. Om den ena föräldern är uppenbart olämplig eller om det föreligger samarbetsproblem eller brist på kommunikation gällande beslut om barnet, så kan det finnas skäl att besluta om ensam vårdnad för någon av föräldrarna.

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågorna i en vårdnadstvist. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har en jurist/advokat som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

Vi på Juristpunkten kan hjälpa dig med detta!

 

Gratis rådgivning

Juristpunkten erbjuder dig kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon
eller e-post.

Var du än bor i Sverige är du välkommen att kontakta oss och berätta om ditt problem.

Telefontid:
Mån-fre kl. 09.00−12.00

Telefon: 08-50 00 13 40

Kontaktformulär: klicka här!