Ekonomiska tvister

Har du sålt en fastighet eller en bostadsrätt och fått ett krav från de nya ägarna eller har du köpt en fastighet eller bostadsrätt och upptäckt dolda fel?

Har du sålt en vara/tjänst och inte fått betalt? Eller har du köpt en felaktig vara/tjänst?

Är det inte möjligt att nå en överenskommelse så kan tingsrätten avgöra frågan. Innan du kontaktar tingsrätten rekommenderas det att du har en jurist/advokat som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.
Vi på juristpunkten kan hjälpa dig med detta!